ˆ

Referendum ogólnokrajowe 2015

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie 68/K/2015 Burmistrza Świebodzina z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-15 14:52:37 przez Adam Lipczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A R Z Ą D Z E N I E 68/K/2015
Burmistrza Świebodzina
z dnia 6 lipca 2015 r.
 
 
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
 
 
 Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318) i postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 852) zarządzam, co nastepuje:
 
 
§ 1.
Wyznaczam na terenie Gminy Świebodzin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
 
I. Słupy ogłoszeniowe w mieście Świebodzin:
1) Os. Widok – 2
2) ul. Konarskiego – 1
3) ul. Gen. Sikorskiego – 1
4) Plac Wolności – 1
5) ul. Ogrodowa – Matejki – 1
6) ul. Głogowska – 1
7) Plac Jana Pawła II – 1
8) ul. Głowackiego – 1
9) ul. Okrężna – 1
10) ul. Żaków – 1
11) ul. Pułaskiego – 1
12) ul. Kościuszki – 1
13) ul. Sulechowska – 1
14) ul. Osiedlowa – 1
15) ul. Kręta – 1
16) Plac Dworcowy – 2
17) ul. J. Piłsudskiego – 1
18) ul. M. Żymierskiego – 1
19) ul. Łąki Zamkowe – 1
 
 
II. Słupy ogłoszeniowe w sołectwach :
1) Gościkowo -1
2) Jordanowo -1
3) Nowy Dworek -1
4) Rusinów -1
5) Ługów -1
6) Wilkowo -1
7) Borów -1
8) Rozłogi -1
9) Lubogóra -1
10) Chociule -1
11) Rudgerzowice -1
12) Kępsko -1
13) Glińsk -1
14) Witosław -1
15) Rzeczyca -1
16) Grodziszcze -1
17) Wityń -1
18) Kupienino -1
19) Lubinicko -1
20) Jeziory -1
21) Osogóra -1
22) Raków -1
23) Rosin -1
24) Podlesie -1
 
§ 2.
 
1.W innych miejscach niż wymienione w § 1 umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
2. Urzędowe obwieszczenia referendalne i plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
3. Obwieszczenia i plakaty dotyczące referendum właściwe podmioty biorące udział w kampanii referendalnej obowiązane są usunąć w terminie 30 dni od dnia referendum. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
 
§ 3.
 
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, na tablicy ogłoszeń w Ratuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Amrogowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Amrogowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-15 14:52:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-15 14:52:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-15 14:52:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony