ˆ

POiIŚ 2014-2020

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Park Miejski- Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie- Możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących funkcjonowania projektu

Park Miejski- Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie