ˆ

Deklaracje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 08.07.20202 r.
 
Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, II piętro p. nr. 43. Można również pobrać ją z załącznika poniżej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-08 09:10:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-08 09:13:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-08 09:18:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 2019.10.23), do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Gmina Świebodzin organizuje odbieranie odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, (w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej II piętro - pokój nr 42 lub 43) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych w w/w deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 
Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona osobiście w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, przesłana pocztą lub może być składana w formie załącznika zgodnego ze wzorem udostępnionym w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Świebodzin, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gminy Świebodzin, znajdującej się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub bezpiecznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Informację jak skorzystać z platformy ePUAP znajdziemy na stronie – https://bip.swiebodzin.eu/procedury/3/47/Zlozenie_pisma_elektronicznego/.
 
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Świebodzina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 2019.10.23) rozdział 5 art. 10 punkt 2b, kto nie złoży deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.
 
Telefon kontaktowy w sprawie deklaracji i wymiaru opłaty: 68-475-09-09
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-10 15:20:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-10 15:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10 15:44:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »