ˆ

Stawka (książeczka)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rachunek bankowy odpady

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dla każdego Właściciela lub Zarządcy Nieruchomości składającego deklarację został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego. 
Dlatego też wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu, które zostanie dostarczone dla każdego mieszkańca Gminy.
 
Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 28pln za miesiąc od osoby zamieszkującej nieruchomość.
 
Telefon kontaktowy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 479-14-99

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-03 09:25:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-03 09:27:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-03 09:28:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439) oraz uchwały nr XXIII/332/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2853), Burmistrz Świebodzina zawiadamia: 
że od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosiła:
- 28 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
Opłatę w zmienionej wysokości należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin 32 1020 5402 0000 0802 0305 6629.
 
Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono powszechny obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wobec czego nie ma możliwości wyboru zmieszanego systemu zbierania odpadów komunalnych.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji określona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ww. obowiązku, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
Pouczenie:
Informuję, że zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz.1427).
 
Telefon kontaktowy w sprawie deklaracji i wymiaru opłaty: 68 4750909
Telefon kontaktowy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 4791499

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-28 13:54:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-28 13:54:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28 13:56:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina Świebodzin zapewnia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 
Od 1 września 2020 r. zgodnie z podjętą uchwała nr XVII-262-2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 1362) możliwe jest uzyskanie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez kompostowanie odpadów bio na nieruchomości zamieszkałej.
Kwota zwolnienia
wynosi:
- 10 zł miesięcznie od gospodarstwa kompostującego odpady bio;
 
Opłatę należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin o numerze 32 1020 5402 0000 0802 0305 6629 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
 
Telefon kontaktowy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68-479-14-99
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-10 15:56:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-10 15:57:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10 15:57:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »