ˆ

Recykling

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o obowiązkach gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja ogłoszona dnia 2014-10-14 11:14:49 przez Paulina Banachowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poziomy recyklingu
Informacja o obowiązkach gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
 
Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym m. in. podaje wartości osiągniętych poziomów recyklingu.
I. Gminy muszą w kolejnych latach osiągać wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167)
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
12
14
16
18
20
30
40
50
Poziom osiągnięty przez Gminę ŚWIEBODZIN
4,95
 16,24
49,92 
22 
23
23,8
36,9
69,1
65,3
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Świebodzin osiągnęła poziom
36,9 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 30 %.
 
 
 
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30
36
38
40
42
45
50
60
70
Poziom osiągnięty przez Gminę ŚWIEBODZIN
-
100 
100 
 64
46
100
100
80,0
100
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Świebodzin osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 50 %.
 
 
 
II. Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy: 
Rok
2012
16 lipca 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
75
50
50
50
45
45
40
40
35
Poziom osiągnięty przez Gminę ŚWIEBODZIN
58,83
7,57 
12,27 
 43
1
0,4
0 20,5
16,4
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Świebodzin osiągnęła poziom
0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40 %.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Banachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-14 11:11:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Banachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-14 11:14:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13 10:30:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony