ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Deklaracje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp Deklaracji

Gmina Świebodzin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świebodzin.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej BIP: 2007-04-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-27.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa BIP w dużej części jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych lecz posiada pewne niezgodności lub wyłączenia (dotyczące głównie informacji opublikowanych w okresie przed wejściem ustawy) wymienione poniżej:
    -zdjęcia i obrazki nie posiadają opisów alternatywnych
    -część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej, tj. w postaci tzw "skanów",
    -brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
    -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe(accesskey):
    [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
    [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
    [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
    [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
    [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
    Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
    Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
    Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
    Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Redaktor Naczelny BIP tj. Sekretarz Gminy Beata Amrogowicz., .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 4750904.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Amrogowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 13:59:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 13:59:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 14:01:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostępność architektoniczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Świebodzinie położony jest przy ulicy Rynkowej 2.
Do budynku można wjechać wózkiem wejściem głównym z automatycznie rozsuwanymi drzwiami.
Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze budynku tuż obok wejścia i klatki schodowej. Na parterze budynku znajduje się również kasa. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części parterowej budynku.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 2 dla matki z dzieckiem i 1 dla kobiety w ciąży. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Amrogowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 14:11:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 14:11:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 14:14:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »