ˆ

Wydział Planowania Przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-04 19:37:32 przez Leszek Wolański

Akapit nr 1 - brak tytułu

1) Zgłoszenie i przygotowywanie inicjatyw w sprawie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3) Udostępnienie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacji treści.
4) Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z właściwymi organami.
5) Udział w pracach gminnej komisji urbanistycznej.
6) Dokonywanie okresowej oceny stuków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które wynikają z realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przedkładanie Radzie Miejskiej.
7) Prowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
7.1. Analiza kompletności złożonego wniosku.
7.2. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7.3. Zawiadomienie stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie pisemnej.
7.4. Sporządzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z jej załącznikiem graficznym.
7.5. Wystąpienie do organów uzgadniających o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami odrębnymi.
7.6. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7.7. Zawiadomienie stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie pisemnej.
7.8. Przygotowanie do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z jej załącznikiem graficznym w formie pisemnej dla wnioskodawcy oraz stron biorących udział w postępowaniu
7.9. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8) Prowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
8.1. Analiza kompletności złożonego wniosku.
8.2. Zawiadomienie stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w formie pisemnej.
8.4. Wizja lokalna w terenie celem wykonania dokumentacji fotograficznej istniejącej zabudowy w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
8.5. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze analizowanym w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w formie opisowej oraz w formie graficznej.
8.6. Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z jej załącznikiem graficznym.
8.7. Wystąpienie do organów uzgadniających o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
8.8. Zawiadomienie stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym o zebraniu materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w formie pisemnej.
8.9. Przygotowanie do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z jej załącznikiem graficznym oraz analizą urbanistyczną w formie pisemnej oraz graficznej dla wnioskodawcy oraz stron biorących udział w postępowaniu.
9) Prowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej zamiany, przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
11) Prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12) Przygotowanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
13) Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
14) Przygotowanie zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji.
15) Przygotowanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
16) Przygotowanie zaświadczeń o ostateczności decyzji.
17) Przygotowywanie opinii dla zamierzeń inwestycyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-04 19:36:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-04 19:37:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04 19:37:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony