ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Promocji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału Promocji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania Wydziału Promocji
 
1) Promocja Gminy
2) Przygotowywanie materiałów promocyjnych.
3) Współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi w sprawach promocji Gminy.
4) Promocja Gminy celem pozyskiwania strategicznych inwestorów.
5) Obsługa i pro wadzenie dokumentacji z różnorodnych konkursów organi zowanych przez Gminę
Świebodzin (m. in. Konkurs na najpiękniejszy balkon, Konkurs na najpiękniejszą zagrodę
wiejską, itp.).
6) Prowadzenie spraw związanych z turysty ką.
7) Prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim.
8) Koordynowanie konsultacji społecznych w Gminie
21
9) PProwadzenie rowadzenie działań zmierzających dodziałań zmierzających do zwiększenia aktywności lokalnejzwiększenia aktywności lokalnej społecznościspołeczności,, wzmocnieniawzmocnienia potencjału NGO działających na obszarze potencjału NGO działających na obszarze gminy, gminy, zwiększezwiększenia przynależności nia przynależności mieszkańcówmieszkańców do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej.do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej.
10) Prowadzenie współpracy z nieformalnymi grupami mieszkańców.Prowadzenie współpracy z nieformalnymi grupami mieszkańców.
11) Prowadzenie strony internetowej Gminy, kont na portalach internetowych.Prowadzenie strony internetowej Gminy, kont na portalach internetowych.
12) Nadzór nad funkcjonowaNadzór nad funkcjonowaniem aplikacji mobilnej dla mieszkańców.niem aplikacji mobilnej dla mieszkańców.
13) Nadzór nad archiwum filmowym HTŚ.Nadzór nad archiwum filmowym HTŚ.
14) Prowadzenie spraw związanych z Radą Seniorów, Młodzieżową Radą MiejskąProwadzenie spraw związanych z Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miejską, Radą Sportu, Radą Sportu..
15) Zabezpieczenie organizacyjno Zabezpieczenie organizacyjno -- techniczne spotkań, techniczne spotkań, imprez i imprez i uroczystości organizowanych przez uroczystości organizowanych przez ororgany Gminy.gany Gminy.
16) Nadzór nad realizacją we współpracy z wydziałami Urzędu dokumentów strategicznych.Nadzór nad realizacją we współpracy z wydziałami Urzędu dokumentów strategicznych.
17) PProwadzenie współpracy ze środkami masowego przekazu.rowadzenie współpracy ze środkami masowego przekazu.
18) Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań.Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Pytel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-28 07:47:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-28 07:47:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 07:47:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »