ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXXI/416/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXI/415/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia
Nr aktu prawnego
XXXI/414/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXXI/413/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/412/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/411/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXI/410/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/409/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat części gminnej nieruchomości
Nr aktu prawnego
842/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu za komunalny lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na okres trzech lat .
Nr aktu prawnego
841/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji