ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
prawie zaliczenia czynszu dzierżawnego należnego z tytułu korzystania przez Gminę Świebodzin z części działki należącej do osoby fizycznej na poczet jej I i II raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za 2021r.
Nr aktu prawnego
742/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2021 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
741/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
740/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
739/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem
Nr aktu prawnego
735/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
734/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
733/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
Nr aktu prawnego
729/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego .
Nr aktu prawnego
717/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
Nr aktu prawnego
738/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji