ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
737/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 2 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością gruntową .
Nr aktu prawnego
730/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie : zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Świebodzin za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXVI.364.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Jeziory
Nr aktu prawnego
XXV.363.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w 2 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXV.362.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w 2 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXV.361.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy Placu Wolności w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXV.360.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XXV.359.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXV.358.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
XXV.357.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji