ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1014/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1013/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1012/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2021 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
1010/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na realizację zadania publicznego w roku 2021 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
1008/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 630/5 położonej przy ul. Topolowej
Nr aktu prawnego
1007/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1006/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1005/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Nr aktu prawnego
1004/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem .
Nr aktu prawnego
1003/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji