ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie
Nr aktu prawnego
1291/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie
Nr aktu prawnego
1290/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę tymczasową
Nr aktu prawnego
1289/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 68/3 położonej w Świebodzinie przy ul. Koziej
Nr aktu prawnego
1288/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę tarasu naziemnego na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Małej 2
Nr aktu prawnego
1287/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1286/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
1285/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
1284/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
1283/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
1282/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji