ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 672/2 położonej w 2 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
826/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 340/121, położonej na os. Południowym.
Nr aktu prawnego
825/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
824/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
823/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
822/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 344/8, położonej w 2 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
821/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
820/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
819/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nr aktu prawnego
XXX/408/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nr aktu prawnego
XXX/407/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji