ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Świebodzinie na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej z ul. Łużycką.
Nr aktu prawnego
1281/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynna Paklicy i Ołoboku”
Nr aktu prawnego
XLII/564/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży udziału Gminy Świebodzin w nieruchomości przy ul. Poprzecznej 33 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/563/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w 3 obrębie Świebodzina oraz w obrębie Chociule odpłatnymi służebnościami przesyłu
Nr aktu prawnego
XLII/562/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XLII/561/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przez Gminę Świebodzin osoby do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin CZG-12”
Nr aktu prawnego
XLII/560/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, zasad korzystania z miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, określenia wysokości opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/559/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania , wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych sposobu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/558/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/557/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/556/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji