ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XLII/555/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XLII/554/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/553/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świebodzin na lata 2022-2031”
Nr aktu prawnego
XLII/552/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
XLII/551/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII.550.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1280/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
1279/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1278/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 4 w Świebodzinie na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Nr aktu prawnego
1277/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji