ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LV/734/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transporcie nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LV/733/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LV/732/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Nr aktu prawnego
LV/731/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
LV/730/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świebodzina
Nr aktu prawnego
LV/729/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LV/728/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świebodzina wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LV/727/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
1741/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej w celu utworzenia kąpieliska gminnego przy jeziorze Paklicko Wielkie
Nr aktu prawnego
1740/B/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji