ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
1616/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1614/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
1617/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 5/10 położonej w 1 obrębie Świebodzin
Nr aktu prawnego
1611/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.6.2023
Nr aktu prawnego
1610/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Gminie Świebodzin
Nr aktu prawnego
1609/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1608/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do dokonywania doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług opieki wytchnieniowej w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Nr aktu prawnego
1607/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1606/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1605/B/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji