ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej
Nr aktu prawnego
LX/817/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w trzecim obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej
Nr aktu prawnego
LX/816/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego "Koperta życia"
Nr aktu prawnego
LX/815/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
Nr aktu prawnego
LX/814/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024 - 2028
Nr aktu prawnego
LX/813/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Łagów Lubuski oraz mieszkańcom Gminy Szczaniec usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
LX/812/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2024-2026”
Nr aktu prawnego
LX/811/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia " Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2030"
Nr aktu prawnego
LX/810/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
LX/809/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2024 - 2027 w wyborach uzupełniających
Nr aktu prawnego
LX/808/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji