ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 459 położonej w obrębie Chociule.
Nr aktu prawnego
519/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
518/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Świebodzińskich Grantów Oświatowych na wspieranie inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych szkół podstawowych oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin.
Nr aktu prawnego
521/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2020 - 2030
Nr aktu prawnego
525/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XVII-262-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XVII-261-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVII-260-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nr aktu prawnego
XVII-259-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 867 oraz 870/1 położonych w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
XVII-258-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w 2 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
XVII-257-2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji