ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XLVII/626/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Świebodzińskiego Domu Kultury
Nr aktu prawnego
XLVII/625/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLVII/624/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLVII/623/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XLVII/622/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/621/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLVII/620/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLVII/619/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLVII/618/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem.
Nr aktu prawnego
1488/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji