ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/398/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej w celu ustawienia samochodu gastronomicznego do sprzedaży produktów spożywczych.
Nr aktu prawnego
817/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej w celu ustawienia rusztowania przy budynku nr 7 na Placu Jana Pawła II .
Nr aktu prawnego
816/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania drewna.
Nr aktu prawnego
815/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 389, położonej w 2 obrębie Świebodzina.
Nr aktu prawnego
814/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania kontroli o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
813/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.2.2021
Nr aktu prawnego
812/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
811/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
810/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
809/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji