ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin do roku 2027”
Nr aktu prawnego
XLIII/575/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozszerzenia terenu Osiedla Zielone Wzgórze w miejscowości Rozłogi w gminie Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIIII/574/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XLIII/573/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/495/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XLIII/572/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/541/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiącym wyłączonej własności Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLIII/571/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLIII/570/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XLIII/569/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/568/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świebodzina
Nr aktu prawnego
XLIII/567/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2021
Nr aktu prawnego
XLIII/566/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji