ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
Nr aktu prawnego
442/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
441/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
440/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 175 położonej w Jeziorach.
Nr aktu prawnego
437/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
436/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
435/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego.
Nr aktu prawnego
434/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 165/3, położonej w Jordanowie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nr aktu prawnego
431/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania środków na realizację zadania publicznego w roku 2020 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
430/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
429/B/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji