ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów artystyczno-kulturalnych Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
1604/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 6 w Świebodzinie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
1603/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1602/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do dokonywania doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług asystencji osobistej w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Nr aktu prawnego
1601/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem
Nr aktu prawnego
1600/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych obejmujących drogę wojewódzką nr 303 dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w formie zaprojektuj i wybuduj na odcinku Świebodzin-Kupienino ( do przejazdu kolejowego) w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec”
Nr aktu prawnego
LI/681/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina w północno-wschodniej części skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z publiczną drogą gminną nr 006111F
Nr aktu prawnego
LI/680/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w drugim obrębie Świebodzina przy ulicy Sukienniczej
Nr aktu prawnego
LI/679/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
LI/678/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego tryby zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LI/677/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji