ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
886/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 869/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.7.2021
Nr aktu prawnego
885/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
884/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Świebodzin na lata 2021-2023" w roku 2021
Nr aktu prawnego
883/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Świebodzin na lata 2021-2023" w roku 2021
Nr aktu prawnego
881/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
880/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gościkowie
Nr aktu prawnego
879/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030
Nr aktu prawnego
878/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
877/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny sprzedaży lokalu na poprawę warunków zagospodarowania przyległego lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
876/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji