ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Lubinicko
Nr aktu prawnego
XVII-256-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
XVII-255-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XVII-254-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XVII-253-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących wyłącznej własności Gminy
Nr aktu prawnego
XVII-252-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XVII-251-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
Nr aktu prawnego
XVII-250-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Grodziszcze
Nr aktu prawnego
XVII-249-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVII-248-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin
Nr aktu prawnego
XVII-247-2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji