ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świebodzina wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIII/565/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
1324/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.14.2022
Nr aktu prawnego
1323/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.13.2022
Nr aktu prawnego
1322/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1321/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin do roku 2027
Nr aktu prawnego
1320/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
1319/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
1318/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo – składowe.
Nr aktu prawnego
1317/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
1316/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji