ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w 3 i 4 obrębie Świebodzina oraz w obrębach Rozłogi i Wilkowo odpłatnymi służebnościami przesyłu.
Nr aktu prawnego
1487/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1475/B/2022 Burmistrza Świebodzina z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.31.2022
Nr aktu prawnego
1486/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
1485/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1489/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
1484/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław i ustalenia regulaminu
Nr aktu prawnego
1483/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.34.2022
Nr aktu prawnego
1482/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1481/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.32.2022
Nr aktu prawnego
1480/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.33.2022
Nr aktu prawnego
1479/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji