ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
808/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
807/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania drewna
Nr aktu prawnego
806/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
805/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania drewna
Nr aktu prawnego
804/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
803/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grodziszcze odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
802/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Chociule odpłatną służebnością przesyłu.
Nr aktu prawnego
801/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia form przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne
Nr aktu prawnego
800/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 797/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
799/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji