ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
1315/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 3 obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
1314/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
1313/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.12.2022
Nr aktu prawnego
1312/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Glińsk odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
1311/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1310/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1309/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 204/2 położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
1308/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1300/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 204/1 położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
1307/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji