ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w roku szkolnym 2020/2021.
Nr aktu prawnego
798/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do prowadzenia prac budowlanych
Nr aktu prawnego
793/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin w drodze komunalizacji nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIX/397/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin w drodze komunalizacji nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w 3 obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIX/396/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin w drodze komunalizacji nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w obrębie wsi Lubogóra
Nr aktu prawnego
XXIX/395/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ługowie
Nr aktu prawnego
XXIX/394/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXIX/393/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIX/392/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży pomieszczenia mieszkalnego na powiększenie przyległego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej 27 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXIX/391/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wałowej 56 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXIX/390/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji