ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem .
Nr aktu prawnego
1003/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
1002/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości pod plac handlowy
Nr aktu prawnego
1001/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
1000/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 978/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.13.2021
Nr aktu prawnego
999/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zamiany gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusinów na część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusinów
Nr aktu prawnego
998/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 565/2 położonej w obrębie Rusinów
Nr aktu prawnego
997/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem
Nr aktu prawnego
996/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2022
Nr aktu prawnego
995/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 678/B/2020 Burmistrza Świebodzina z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Świebodzin i jej jednostkach budżetowych
Nr aktu prawnego
994/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji