ˆ

Prawo lokalne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/11/02Drukuj informacjęAkt prawny: III/11/02

Szczegóły informacji

III/11/02

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie:

Data podjęcia/podpisania: 2002-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Świebodzin jako podstawy do obliczania podatku rolnego i określenia wzorów formularzy do poboru tego podatku.

Treść:


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 6 ust. 3, art.6a ust.11, art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami ).

uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Obniża się cenę skupu żyta na 2003 rok do kwoty: 32,00zł za 1q.
2. Kwota ta przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świebodzin.

§ 2
Określa się wzory formularzy:
a) informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Uchwały,
b) deklaracja na podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art.6a ust.8 ustawy o podatku rolnym,
stanowiąca Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3
Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.
Określenie inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Nr XIV/124/95 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 14 lipca 1995 roku w sprawie ustalenia inkasentów i ich wynagrodzeń, zmieniona uchwałami: Nr XXX/334/97 z dnia 15 maja 1997r., Nr XXXII/388/01 z dnia 28 czerwca 2001r. i Nr III/10/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 5
Traci moc uchwała Nr XXXV/419/01z dnia 29 listopada 2001r. Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie: obniżenia cen skupu żyta na obszarze Gminy Świebodzin, jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-03 11:54:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-03 11:54:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-07-03 11:54:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony