ˆ

Prawo lokalne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/13/02Drukuj informacjęAkt prawny: III/13/02

Szczegóły informacji

III/13/02

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie:

Data podjęcia/podpisania: 2002-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzoru formularzy do poboru tego podatku.

Treść:


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),art.5, art.6 ust.12 i 13, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz.84 ze zmianami).

uchwala się, co następuje :

§ 1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,84 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,46 zł
e) pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym:
- miasto - 4,22 zł
- wieś - 3,47 zł
- pozostające we władaniu osób pobierających renty i emerytury rolnicze - 3,00 zł
f) od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży - 5,75 zł
2. Od budowli określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2% ich wartości
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od
1 ha powierzchni - 3,38 zł
c) pozostałych - od 1 m 2 powierzchni - 0,15 zł

§ 2
Określa się wzory formularzy:
a) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
stanowiąca Załącznik Nr 1 do Uchwały,
b) deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art.6 ust.9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
stanowiąca Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości gminne nieruchomości wykorzystywane na cele kultury, kultury fizycznej, sportu, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznej.

§ 4
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.
Określenie inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Nr XIV/124/95 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 14 lipca 1995 roku w sprawie ustalenia inkasentów i ich wynagrodzeń, zmieniona uchwałami: Nr XXX/334/97 z 15 maja 1997r., Nr XXXII/388/01 z 28 czerwca 2001r. i Nr III/10/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 6
Traci moc uchwała Nr XXXV/416/01 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-03 11:59:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-03 11:59:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-07-03 11:59:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony