ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
413/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnych nieruchomości gruntowych w celu prowadzenia prac ziemnych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz składowania materiałów budowlanych.
Nr aktu prawnego
392/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na plac służący do składowania materiałów budowlanych.
Nr aktu prawnego
391/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XIV.224.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV.223.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Grodziszcze
Nr aktu prawnego
XIV.222.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Grodziszcze
Nr aktu prawnego
XIV.221.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
Nr aktu prawnego
XIV.220.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świebodzin, w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XIV.219.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
Nr aktu prawnego
XIV.218.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji