ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin obiektów oraz ich kart adresowych
Nr aktu prawnego
1306/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1305/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.10.2022
Nr aktu prawnego
1304/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.11.2022
Nr aktu prawnego
1303/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1302/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1301/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat części gminnej nieruchomości
Nr aktu prawnego
1299/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.9.2022
Nr aktu prawnego
1298/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
1297/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Chociule odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
1296/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji