ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Gościkowie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
944/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gościkowie Pani Barbarze Szymańskiej
Nr aktu prawnego
943/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie
Nr aktu prawnego
941/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 917/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.10.2021
Nr aktu prawnego
942/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania drewna
Nr aktu prawnego
940/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
Nr aktu prawnego
939/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
938/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
937/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
935/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny wywoławczej przy sprzedaży gminnej nieruchomości przy ul. Zachodniej 48 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
934/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji