ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Gminy Świebodzin, Międzyrzecz i Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXV.354.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świebodzin 2030
Nr aktu prawnego
XXV.353.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXV.352.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XXV.351.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXV.350.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXV.349.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XXV.348.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XXV.347.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XXV.346.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych
Nr aktu prawnego
XXV.345.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji