ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV.217.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie niezrealizowanych wydatków budżetu Gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
XIV.216.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV.215.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
Nr aktu prawnego
393/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia ruchomego majątku gminnego
Nr aktu prawnego
417/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
Nr aktu prawnego
416/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmniejszenia przyznanych środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
415/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 388/B/2019 Burmistrza Świebodzina z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2019 rok
Nr aktu prawnego
412/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.
Nr aktu prawnego
78/K/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
411/B/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji