ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
Nr aktu prawnego
1466/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie gospodarcze
Nr aktu prawnego
1465/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo – składowe
Nr aktu prawnego
1464/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 257, położonej w obrębie Grodziszcze
Nr aktu prawnego
1463/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem pod istniejącą wiatę na drewno opałowe
Nr aktu prawnego
1461/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pożyczki dla Świebodzińskiego Domu Kultury.
Nr aktu prawnego
1459/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1458/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1457/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.27.2022
Nr aktu prawnego
1456/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1455/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji