ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6841
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
IV/28/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6842
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
wydatków budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Nr aktu prawnego
IV/27/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6843
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr XLII/381/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku - Uchwała Budżetowa na 2006 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IV/26/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6844
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
IV/25/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6845
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: sołectw i osiedli
Nr aktu prawnego
IV/24/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6846
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
Nr aktu prawnego
IV/23/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6847
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata
Nr aktu prawnego
IV/22/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6848
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Nr aktu prawnego
IV/21/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6849
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
III/11/06
Status
Obowiązujący
Lp: 6850
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/10/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji