ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
933/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
932/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
931/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
930/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.11.2021
Nr aktu prawnego
929/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
928/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
927/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.12.2021
Nr aktu prawnego
926/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 7 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
925/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie Pani Annie Gmiąt
Nr aktu prawnego
924/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji