ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
1285/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
1284/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
1283/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
1282/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Świebodzinie na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej z ul. Łużycką.
Nr aktu prawnego
1281/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynna Paklicy i Ołoboku”
Nr aktu prawnego
XLII/564/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży udziału Gminy Świebodzin w nieruchomości przy ul. Poprzecznej 33 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/563/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w 3 obrębie Świebodzina oraz w obrębie Chociule odpłatnymi służebnościami przesyłu
Nr aktu prawnego
XLII/562/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XLII/561/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przez Gminę Świebodzin osoby do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin CZG-12”
Nr aktu prawnego
XLII/560/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji