ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXV.344.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021
Nr aktu prawnego
XXV.343.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
732/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
731/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie gospodarcze.
Nr aktu prawnego
725/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 672/2, położonej w 2 obrębie Świebodzina .
Nr aktu prawnego
724/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 672/1, położonej w 2 obrębie Świebodzina.
Nr aktu prawnego
723/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 143/62, położonej przy ul. Młyńskiej
Nr aktu prawnego
722/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem.
Nr aktu prawnego
721/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Jeziory.
Nr aktu prawnego
716/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji