ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7381
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 413/b/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 17/30 położonej w obrębie Lubinicko.
Nr aktu prawnego
413/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7382
Data podjęcia
2008-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 412/b/08 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
412/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7383
Data podjęcia
2008-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 411/b/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
411/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7384
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 410/b/08 w sprawie odpłatnego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży karpia.
Nr aktu prawnego
410/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7385
Data podjęcia
2008-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 409/b/08 w sprawie nabycia od osoby fizycznej części nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie działką nr 56/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Chociule.
Nr aktu prawnego
409/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7386
Data podjęcia
2008-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 407/b/08 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
407/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7387
Data podjęcia
2008-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 405/b/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
405/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7388
Data podjęcia
2008-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 404a/b/08 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
404a/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7389
Data podjęcia
2008-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 404/b/08 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
Nr aktu prawnego
404/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7390
Data podjęcia
2008-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 403/b/08 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
403/b/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji