ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7401
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmian planów przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/58/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7402
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
VIII/57/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7403
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: obsadzenia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
VIII/56/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7404
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/55/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7405
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wysokości stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na Osiedlu Południowym Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Śpołecznego w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
VII/54/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7406
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia cena za przyjęcie odpadów do składowania
Nr aktu prawnego
VII/53/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7407
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
VII/52/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7408
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmian planów dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
VII/50/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7409
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świebodzina
Nr aktu prawnego
VII/49/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7410
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Nr aktu prawnego
VII/48/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji