ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7421
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
V/37/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7422
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
V/36/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7423
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
V/35/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7424
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały o zasadach zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
V/34/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7425
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
V/33/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7426
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia fundacji pn. "Fundacja na rzecz rewitalizacji Miasta Świebodzina"
Nr aktu prawnego
V/32/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7427
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru utworzenia związku międzygminnego
Nr aktu prawnego
V/31/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7428
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
V/30/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7429
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały o wynagrodzeniu dla Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
IV/29/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7430
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na pokrycie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna m. Lubinicko"
Nr aktu prawnego
IV/28/02
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji