ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7431
Data podjęcia
2009-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 647/b/09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
647/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7432
Data podjęcia
2009-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 646/b/09 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 221/3 położonej w obrębie Grodziszcze.
Nr aktu prawnego
646/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7433
Data podjęcia
2009-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 645/b/09 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 275/3 położonej w obrębie Grodziszcze.
Nr aktu prawnego
645/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7434
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 644/b/09 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
644/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7435
Data podjęcia
2009-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 640/b/09 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
640/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7436
Data podjęcia
2009-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 640a/b/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej z siedzibą w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
640a/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7437
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 642/b/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania tradycji narodowych oraz upowszechniania działań w zakresie kultury.
Nr aktu prawnego
642/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7438
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 641/b/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
641/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7439
Data podjęcia
2009-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 610/b/09 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
610/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7440
Data podjęcia
2009-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 611/b/09 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
611/b/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji