ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7431
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wydatków budżetu Gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.
Nr aktu prawnego
IV/27/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7432
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wysokości stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Śpołecznego w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
IV/26/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7433
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Nr aktu prawnego
IV/25/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7434
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
IV/24/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7435
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
IV/23/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7436
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
IV/22/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7437
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: oddania w użtkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
IV/21/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7438
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IV/20/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7439
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmian planów dochodów i wydatków budżetowych na 2002 rok.
Nr aktu prawnego
IV/19/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7440
Data podjęcia
2002-12-27
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2003 ROK GMINY ŚWIEBODZIN
Nr aktu prawnego
IV/18/02
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji