ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7441
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XII/100/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7442
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XII/99/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7443
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji celu publicznego pn. "Droga wojewódzka nr 303 na terenie gminy Świebodzin"
Nr aktu prawnego
XII/98/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7444
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XII/97/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7445
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części kredytu na przedsięwzięcie ekologiczne
Nr aktu prawnego
XII/96/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7446
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XII/95/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7447
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XII/94/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7448
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy: sołectw i osiedli
Nr aktu prawnego
XII/93/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7449
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin w zakresie lokalizacji farmy wiatrowej-obręb wsi Glińsk i Rzeczyca.
Nr aktu prawnego
XII/92/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7450
Data podjęcia
2003-09-26
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia do realizacji oraz określenia limitu wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/91/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji