ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7441
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XX/250/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7442
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XX/249/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7443
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XX/248/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7444
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 16
Nr aktu prawnego
XX/247/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7445
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/246/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7446
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 186 o pow. 0,3477 ha, położonej w I obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XX/245/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7447
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 68/5 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębie wsi Podlesie będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/244/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7448
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 74/1 o pow. 0,0067 ha, położonej w obrębie wsi Rozłogi będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/243/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7449
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 164/1 o pow. 0,0057 ha, położonej w obrębie wsi Jeziory będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/242/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7450
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 166/3 o pow. 0,0047 ha, położonej w obrębie wsi Rzeczyca będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/241/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji