ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7441
Data podjęcia
2007-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 203/b/07 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
203/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7442
Data podjęcia
2007-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 238-a-b-07 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
238-a/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7443
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 237/b/07 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
237/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7444
Data podjęcia
2007-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 238/b/07 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
238/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7445
Data podjęcia
2007-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 236/b/07 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
236/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7446
Data podjęcia
2007-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 235/b/07 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
235/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7447
Data podjęcia
2007-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia nr 233/b/07 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
233/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7448
Data podjęcia
2007-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 232/b/07 w sprawie odpłatnego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu nierolniczego położonego w Świebodzinie przy ul. Głogowskiej będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
232/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7449
Data podjęcia
2007-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 231/b/07 w sprawie ceny sprzedaży lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
231/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7450
Data podjęcia
2009-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 230/b/07 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
230/b/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji