ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7451
Data podjęcia
2002-11-26
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
II/7/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7452
Data podjęcia
2002-11-26
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: obsadzenia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
II/6/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7453
Data podjęcia
2002-11-26
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: obsadzenia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
II/5/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7454
Data podjęcia
2002-11-19
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w następstwie zrzeczenia się mandatu.
Nr aktu prawnego
I/4/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7455
Data podjęcia
2002-11-19
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w następstwie zrzeczenia się mandatu.
Nr aktu prawnego
I/3/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7456
Data podjęcia
2002-11-19
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
I/2/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7457
Data podjęcia
2002-11-19
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
I/1/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7458
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
rewitalizacja
Tytuł aktu
przyjęcia Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013
Nr aktu prawnego
XXX/397/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7459
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXX/395/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7460
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 196/5 o pow. 0,80 ha położonej w obrębie Lubinicko, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXX/396/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji