ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7461
Data podjęcia
2008-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 399/b/08 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
Nr aktu prawnego
399/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7462
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 398/b/08 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
398/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7463
Data podjęcia
2008-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 397/b/08 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
397/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7464
Data podjęcia
2008-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 396/b/08 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
396/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7465
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 395/b/08 w sprawie odpłatnego umieszczenia dwustronnej tablicy reklamowej na gruncie stanowiącym własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
395/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7466
Data podjęcia
2008-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 394/b/08 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
394/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7467
Data podjęcia
2008-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 393/b/08 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
393/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7468
Data podjęcia
2008-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 414/b/08 w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
414/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7469
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 413/b/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 17/30 położonej w obrębie Lubinicko.
Nr aktu prawnego
413/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7470
Data podjęcia
2008-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 412/b/08 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
412/b/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji