ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7471
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/161/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7472
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XIV/160/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7473
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/159/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7474
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008
Nr aktu prawnego
XIV/158/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7475
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
Nr aktu prawnego
XIV/157/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7476
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zawarcia umowy z Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej upowszechniania edukacji przedszkolnej
Nr aktu prawnego
XIII/156/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7477
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIII/155/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7478
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia
Nr aktu prawnego
XIII/154/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7479
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy Placu Wolności
Nr aktu prawnego
XIII/153/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7480
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XIIII/152/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji