ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7471
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 245/b/08 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Świebodzin do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Nr aktu prawnego
245/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7472
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 245a-b-08 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na okres styczeń-marzec 2008 roku.
Nr aktu prawnego
2445a-b-08
Status
Obowiązujący
Lp: 7473
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 244/b/08 w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
244/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7474
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 243/b/087 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świebodzin na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
243/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7475
Data podjęcia
2008-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 241/b/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej z siedzibą w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
241/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7476
Data podjęcia
2008-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 240/b/08 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
240/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7477
Data podjęcia
2008-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 274/b/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Słowackiego.
Nr aktu prawnego
274/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7478
Data podjęcia
2008-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 272/b/08 w sprawie przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji.
Nr aktu prawnego
272/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7479
Data podjęcia
2008-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 271/b/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej.
Nr aktu prawnego
271/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7480
Data podjęcia
2008-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 270/b/08 w sprawie zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
270/b/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji