ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7471
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Lubinicko
Nr aktu prawnego
XXIX/384/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7472
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIX/383/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7473
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od I opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXIX/382/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7474
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXIX/381/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7475
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie działkami nr 543/4 o pow. 0,0153 ha i nr 544/4 o pow. 0,0117, położonych w Świebodzinie przy ul. Słowackiego, będących własnością gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIX/380/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7476
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin nieruchomości oznaczonej nr 246/2, położonej w obrębie Ługów, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXIX/379/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7477
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 326 położonej w Rusinowie
Nr aktu prawnego
XXIX/378/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7478
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 275/1i działką nr 221/1 położonych w Grodziszczu
Nr aktu prawnego
XXIX/377/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7479
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 275/1 położonej w Grodziszczu
Nr aktu prawnego
XXIX/376/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7480
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości, oznaczonej nr 17/30, położonej w obrębie Lubinicko, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXIX/375/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji