ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7481
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia od osoby prawnej nieruchomości oznaczonej działką nr 5/4, położonej w I obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIII/151/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7482
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Lubinicku
Nr aktu prawnego
XIII/150/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7483
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rozłogach
Nr aktu prawnego
XIII/149/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7484
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 75 o pow. 1,2772 ha, położonej w III obrębie miasta Świebodzin od osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XIII/148/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7485
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 8/14 o pow. 0,0162 ha, położonej w obrębie Wilkowo będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XIII/147/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7486
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIII/146/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7487
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 3”
Nr aktu prawnego
XIII/145/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7488
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIII/144/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7489
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego na kadencję 2008 - 2011
Nr aktu prawnego
XIII/143/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7490
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
przystąpienia Gminy Świebodzin jako członka wspierającego do Stowarzyszenia L G D "Działaj z Nami "
Nr aktu prawnego
XIII/142/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji