ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7491
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/65/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7492
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok 2007
Nr aktu prawnego
VII/64/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7493
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji i przekształcenia placówki oświatowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/63/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7494
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
VII/62/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7495
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
VII/61/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7496
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/60/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7497
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Lubuskiego nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/59/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7498
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/58/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7499
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
Nr aktu prawnego
VII/57/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7500
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzinie do wykonywania czynności w sprawach z zakresu pracy wobec Burmistrza
Nr aktu prawnego
VII/56/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji