ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7491
Data podjęcia
2008-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 258/b/08 w sprawie odpłatnego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu będącego własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kiosk z prasą.
Nr aktu prawnego
258/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7492
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 257/b/08 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
257/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7493
Data podjęcia
2008-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 256/b/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz podtrzymywania tradycji narodowych.
Nr aktu prawnego
256/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7494
Data podjęcia
2008-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 255/b/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2008 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
255/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7495
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 254a/b/08 w sprawie działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie administrowanym przez Burmistrza Świebodzina w 2008 roku.
Nr aktu prawnego
254a/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7496
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 328/b/08 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
328/b /08
Status
Obowiązujący
Lp: 7497
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 327/b/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora placówki oświatowej w gminie Świebodzin.
Nr aktu prawnego
327/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7498
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 326/b/08 w sprawie przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji.
Nr aktu prawnego
326/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7499
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 325/b/08 w sprawie odpłatnego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży owoców.
Nr aktu prawnego
325/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7500
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 324/b/08 w sprawie zmiany w załączniku nr 2, do zarządzenia nr 23/b/06 Burmistrza Świebodzina z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
Nr aktu prawnego
324/b/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji