ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7501
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 323a/b/08 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
323a/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7502
Data podjęcia
2008-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 323/b/08 w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gminnych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.
Nr aktu prawnego
323/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7503
Data podjęcia
2008-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 322/b/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Świebodzinie przy ul. Wałowej.
Nr aktu prawnego
322/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7504
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
IX/87/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7505
Data podjęcia
2008-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 319/b/08 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
319/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7506
Data podjęcia
2008-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 321/b/08 w sprawie utworzenia dodatkowych oddziałów w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin.
Nr aktu prawnego
321/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7507
Data podjęcia
2008-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 320/b/08 w sprawie powierzenia funkcji dyrektorów placówek oświatowych w gminie Świebodzin.
Nr aktu prawnego
320/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7508
Data podjęcia
2008-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 318/b/08 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Grodziszczu.
Nr aktu prawnego
318/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7509
Data podjęcia
2008-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 317a/b/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz stawki za najem lokali socjalnych na terenie gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
317a/b/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7510
Data podjęcia
2008-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 317/b/08 w sprawie przejęcia za odszkodowaniem części nieruchomości gruntowej od osoby prawnej.
Nr aktu prawnego
317/b/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji