ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7501
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej pod drogę gminną
Nr aktu prawnego
XI/131/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7502
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XI/130/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7503
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XI/129/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7504
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/128/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7505
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/127/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7506
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Świebodzin i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
XI/126/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7507
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/125/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7508
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XI/124/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7509
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego zmieniającej uchwałę nr VII/49/2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6
Nr aktu prawnego
XI/123/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7510
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
Nr aktu prawnego
XI/122/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji