ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7501
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulicy Konarskiego, Strugi Świebodzińskiej, ul. Grzybowej i Alei 700-lecia
Nr aktu prawnego
XXVIII/354/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7502
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo – rekreacyjnej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXVIII/353/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7503
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w III obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/352/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7504
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XXVIII/351/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7505
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zamiany części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 54/1położonej w Rozłogach gmina Świebodzin na część nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 56/1 będącej własnością osób fizycznych położonej w Rozłogach gmina Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVIII/350/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7506
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Lubuskiego nieruchomości będącej własnością gminy Świebodzin oznaczonej działką nr 238/3 o pow. 0,0250 ha położonej w Chociulach gmina Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVIII/349/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7507
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 593/2 o pow. 0,0182 ha położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XXVIII/348/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7508
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 387/3 oraz 387/6, położonych w Świebodzinie przy ul. Konarskiego 13a
Nr aktu prawnego
XXVIII/347/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7509
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 296/21 i nr 296/23, położonych w Świebodzinie przy ul. Słowackiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/346/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7510
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/344/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji