ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7511
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia
Nr aktu prawnego
X/121/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7512
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/120/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7513
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/119/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7514
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/118/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7515
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
X/117/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7516
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
X/116/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7517
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/115/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7518
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/114/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7519
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/113/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7520
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową
Nr aktu prawnego
X/112/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji