ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7511
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVII/343/08
Status
Zmieniony
Lp: 7512
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVII/342/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7513
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa
Nr aktu prawnego
XXVII/341/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7514
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie nezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXVII/339/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7515
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/334/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7516
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają w upływem roku budżetowego 2008
Nr aktu prawnego
XXVII/335/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7517
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktywki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXVII/338/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7518
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Nr aktu prawnego
XXVII/337/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7519
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXVII/336/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7520
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVII/340/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji