ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7521
Data podjęcia
2008-12-23
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/333/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7522
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Nr aktu prawnego
XXVI/327/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7523
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/326/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7524
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXVI/325/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7525
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 roku.
Nr aktu prawnego
XXVI/331/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7526
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6.
Nr aktu prawnego
XXVI/330/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7527
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Nr aktu prawnego
XXVI/329/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7528
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
opieka społeczna
Tytuł aktu
w sprawie: zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Nr aktu prawnego
XXVI/328/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7529
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
opieka społeczna
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Nr aktu prawnego
XXVI/327/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7530
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/326/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji