ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7531
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXVI/325/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7532
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jordanowie stanowiącej własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/324/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7533
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie zbycia gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rozłogach
Nr aktu prawnego
XXVI/323/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7534
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia w drodze komunalizacji nieruchomości oznaczonej geodeyjnie działką nr 283/3 o pow. 0,0892 ha, położonej w II obrębie miasta Świebodzin, będącej własnością Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXVI/322/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7535
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXVI/321/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7536
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/320/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7537
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/319/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7538
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XXVI/318/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7539
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/317/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7540
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/316/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji