ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7551
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
VIII/83/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7552
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Nr aktu prawnego
VIII/82/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7553
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VIII/81/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7554
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Grodziszcze
Nr aktu prawnego
VIII/80/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7555
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
VIII/79/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7556
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ługów na północ od obwodnicy Świebodzina
Nr aktu prawnego
VIII/78/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7557
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w III obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
VIII/77/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7558
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo – rekreacyjnej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
VIII/76/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7559
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulicy Konarskiego, Strugi Świebodzińskiej , ul. Grzybowej i Aleji 700- lecia
Nr aktu prawnego
VIII/75/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7560
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulic Kawaleryjska, 30 Stycznia, Walki Młodych, Wałowa, Aleja 700- lecia
Nr aktu prawnego
VIII/74/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji