ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7551
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXV/305/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7552
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Nr aktu prawnego
XXV/304/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7553
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Jordanowie
Nr aktu prawnego
XXIV/303/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7554
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXIV/302/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7555
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXIV/301/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7556
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/300/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7557
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu Nr 13 - Rynna Paklicy i Ołoboku
Nr aktu prawnego
XXIV/299/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7558
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 14/1 o pow. 0,0723 ha, położonej w obrębie Wilkowo, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXIV/298/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7559
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 344/1 i 569, położonych w II obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIV/297/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7560
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXIV/296/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji