ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7561
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin nieruchomości będącej własnością Województwa Lubuskiego, oznaczonej działką nr 40/1 o pow. 0,0295 ha położonej w obrębie Lubinicko
Nr aktu prawnego
XXIX/374/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7562
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia w drodze komunalizacji nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 47/1 o pow. 0,3767 ha, położonej w II obrębie miasta Świebodzin, będącej własnością Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXIX/373/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7563
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Jordanowie
Nr aktu prawnego
XXIX/372/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7564
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXIX/371/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7565
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XXIX/370/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7566
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXIX/369/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7567
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzin na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XXIX/368/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7568
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/367/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7569
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVIII /366//09
Status
Obowiązujący
Lp: 7570
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XXVIII/365/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji