ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7561
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XI/130/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7562
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XI/129/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7563
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/128/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7564
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/127/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7565
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Świebodzin i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
XI/126/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7566
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/125/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7567
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XI/124/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7568
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego zmieniającej uchwałę nr VII/49/2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6
Nr aktu prawnego
XI/123/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7569
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
Nr aktu prawnego
XI/122/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7570
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia
Nr aktu prawnego
X/121/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji