ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7601
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXI/ 263/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7602
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXI/ 262/ 08
Status
Obowiązujący
Lp: 7603
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia części gminnej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. J. Piłsudskiego w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXI /261 /08
Status
Obowiązujący
Lp: 7604
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXI/260/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7605
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Grodziszczu
Nr aktu prawnego
XXI/259/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7606
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Polnej
Nr aktu prawnego
XXI/258/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7607
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Świebodzinie przy ul. Wałowej
Nr aktu prawnego
XXI/257/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7608
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXI/256/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7609
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 140/1, położonej w I obrębie miasta Świebodzin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
Nr aktu prawnego
XXI/255/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7610
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXI/254/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji