ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7621
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VIII/69/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7622
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
absolutorium dla Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
VIII/68/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7623
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/53/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7624
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Świebodziński Park Przemysłowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
VII/67/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7625
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
VII/66/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7626
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/65/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7627
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok 2007
Nr aktu prawnego
VII/64/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7628
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji i przekształcenia placówki oświatowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/63/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7629
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
VII/62/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7630
Data podjęcia
2007-03-28
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
VII/61/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji