ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7621
Data podjęcia
2003-02-28
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmian planów dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
VI/40/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7622
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do przekształcenia i likwidacji placówek oświatowych na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
V/39/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7623
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w Świebodzińskim T.B.S Spółka z o.o. w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
V/38/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7624
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
V/37/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7625
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
V/36/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7626
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
V/35/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7627
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały o zasadach zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
V/34/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7628
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
V/33/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7629
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia fundacji pn. "Fundacja na rzecz rewitalizacji Miasta Świebodzina"
Nr aktu prawnego
V/32/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7630
Data podjęcia
2003-01-31
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru utworzenia związku międzygminnego
Nr aktu prawnego
V/31/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji