ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7631
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Studenckiej.
Nr aktu prawnego
XVIII/233/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7632
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 795/26, położonej w III obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XVIII/232/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7633
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie działkami nr 22/1 i 22/2, położonych w obrębie Rozłogi z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
Nr aktu prawnego
XVIII/231/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7634
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/230/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7635
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XVIII/229/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7636
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zamiany części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego na część nieruchomości będącej własnością osoby prawnej położonej w Świebodzinie przy ul. Kilińskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/228/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7637
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Żymierskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/227/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7638
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
Nr aktu prawnego
XVIII/226/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7639
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/225/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7640
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 r
Nr aktu prawnego
XVIII/224/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji