ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7641
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVIII/223/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7642
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/222/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7643
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XVIII/221/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7644
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zamiany gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego na nieruchomości będące własnością osoby prawnej położone w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/220/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7645
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XVII/219/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7646
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XVII/218/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7647
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XVII/217/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7648
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XVII/216/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7649
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul.1 Maja
Nr aktu prawnego
XVII/215/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7650
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości, położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XVII/214/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji