ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7651
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości, położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XVII/213/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7652
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Głogowskiej
Nr aktu prawnego
XVII/212/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7653
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 182/9 o pow. 0,0500 ha, położonej w obrębie wsi Wilkowo będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XVII/211/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7654
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 65/2 o pow. 0,3268 ha, położonej w obrębie wsi Kępsko będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XVII/210/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7655
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 74/5 o pow. 1,5072 ha, położonej w obrębie wsi Jeziory będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XVII/209/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7656
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 86/17 o pow. 0,2007 ha, położonej w obrębie wsi Borów będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XVII/208/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7657
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 141/22 o pow. 0,4334 ha, położonej w obrębie wsi Grodziszcze będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XVII/207/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7658
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 299 o pow. 0,1243 ha, położonej w I obrębie miasta Świebodzin będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XVII/206/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7659
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XVII/205/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7660
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
Nr aktu prawnego
XVII/204/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji