ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7661
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVII/203/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7662
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wilkowie
Nr aktu prawnego
XVI/202/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7663
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XVI/201/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7664
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Pułaskiego
Nr aktu prawnego
XVI/200/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7665
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia gminnej nieruchomości położonej w Rzeczycy
Nr aktu prawnego
XVI/199/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7666
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste gruntu gminnego zabudowanego garażem położonego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 16
Nr aktu prawnego
XVI/198/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7667
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 276
Nr aktu prawnego
XVI/197/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7668
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 r
Nr aktu prawnego
XVI/196/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7669
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 r
Nr aktu prawnego
XVI/195/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7670
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 roku
Nr aktu prawnego
XVI/194/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji