ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7681
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
wydatków budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Nr aktu prawnego
XV/183/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7682
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XV/182/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7683
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
Nr aktu prawnego
XV/181/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7684
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
uchwalenia statutu gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/180/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7685
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Lubogóra”
Nr aktu prawnego
XIV/179/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 7686
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie czwartym w rejonie ulicy Sobieskiego i Koziej
Nr aktu prawnego
XIV/178/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7687
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/177/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7688
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIV/176/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7689
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
współdziałania Gminy Świebodzin z Województwem Lubuskim w przygotowaniu inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678 do km 39+333”
Nr aktu prawnego
XIV/175/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7690
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem i dzierżawę będących własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/174/07
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji