ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7961
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/16/06
Status
Obowiązujący
Lp: 7962
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin nieruchomości niezabudowanej
Nr aktu prawnego
III/15/06
Status
Obowiązujący
Lp: 7963
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin nieruchomości gruntowej od osób prawnych
Nr aktu prawnego
III/14/06
Status
Obowiązujący
Lp: 7964
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/13/06
Status
Obowiązujący
Lp: 7965
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/12/06
Status
Obowiązujący
Lp: 7966
Data podjęcia
2007-01-12
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 roku"
Nr aktu prawnego
V/32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7967
Data podjęcia
2007-01-12
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
V/31/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7968
Data podjęcia
2007-01-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
Nr aktu prawnego
V/30/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7969
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Świebodzina
Nr aktu prawnego
IV/29/06
Status
Obowiązujący
Lp: 7970
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
IV/28/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji