ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.26.2022
Nr aktu prawnego
1444/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1443/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2022 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu
Nr aktu prawnego
1442/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1441/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
1439/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1438/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
1437/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2023
Nr aktu prawnego
1434/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1429/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
1428/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji