ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, zasad korzystania z miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, określenia wysokości opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/559/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania , wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych sposobu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLII/558/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/557/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/556/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XLII/555/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XLII/554/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XLII/553/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świebodzin na lata 2022-2031”
Nr aktu prawnego
XLII/552/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
XLII/551/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII.550.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji