ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
923/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem pod lokalizację zasieku dla pojemników na odpady
Nr aktu prawnego
922/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej w celu uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji na wybudowanie tarasu na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Małej 2
Nr aktu prawnego
921/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 2 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
920/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 864/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.4.2021
Nr aktu prawnego
919/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu odcinków kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami
Nr aktu prawnego
918/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.10.2021
Nr aktu prawnego
917/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków na realizację zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy Świebodzin na lata 2021-2023" w 2021 roku
Nr aktu prawnego
916/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 165 i 166 położonej w Ługowie
Nr aktu prawnego
915/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze V ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 68/2 położonej przy ul. Koziej
Nr aktu prawnego
914/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji