ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania drewna.
Nr aktu prawnego
815/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 389, położonej w 2 obrębie Świebodzina.
Nr aktu prawnego
814/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania kontroli o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
813/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.2.2021
Nr aktu prawnego
812/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
811/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
810/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
809/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
808/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
807/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania drewna
Nr aktu prawnego
806/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji