ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem pod lokalizację istniejącego kiosku
Nr aktu prawnego
715/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
714/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego .
Nr aktu prawnego
708/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
728/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
727/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
726/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
720/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
719/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
718/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
713/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji