ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
456/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
454/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
453/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 196/19 położonej przy ul.Sukienniczej
Nr aktu prawnego
452/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
455/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
451/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
450/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 5 w Świebodzinie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
449/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1163/B/2014 Burmistrza Świebodzina z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zmienionego Zarządzeniem Nr 209/B/2019 Burmistrza Świebodzina z dnia 12 czerwca 2019 r.
Nr aktu prawnego
448/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
446/B/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji