ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8131
Data podjęcia
2006-12-08
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/12/06
Status
Obowiązujący
Lp: 8132
Data podjęcia
2007-01-12
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 roku"
Nr aktu prawnego
V/32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8133
Data podjęcia
2007-01-12
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
V/31/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8134
Data podjęcia
2007-01-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
Nr aktu prawnego
V/30/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8135
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Świebodzina
Nr aktu prawnego
IV/29/06
Status
Obowiązujący
Lp: 8136
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
IV/28/06
Status
Obowiązujący
Lp: 8137
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
wydatków budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Nr aktu prawnego
IV/27/06
Status
Obowiązujący
Lp: 8138
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr XLII/381/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku - Uchwała Budżetowa na 2006 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IV/26/06
Status
Obowiązujący
Lp: 8139
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
IV/25/06
Status
Obowiązujący
Lp: 8140
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: sołectw i osiedli
Nr aktu prawnego
IV/24/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji