ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8251
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2008 – 2012r
Nr aktu prawnego
XVIII/236/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8252
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Lubuskiego gminnej nieruchomości położonej w Glińsku
Nr aktu prawnego
XVIII/235/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8253
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nabycia od osoby prawnej za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 251 i 252, położonych w obrębie ewidencyjnym Grodziszcze
Nr aktu prawnego
XVIII/234/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8254
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Studenckiej.
Nr aktu prawnego
XVIII/233/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8255
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 795/26, położonej w III obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XVIII/232/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8256
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie działkami nr 22/1 i 22/2, położonych w obrębie Rozłogi z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
Nr aktu prawnego
XVIII/231/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8257
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/230/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8258
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XVIII/229/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8259
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zamiany części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego na część nieruchomości będącej własnością osoby prawnej położonej w Świebodzinie przy ul. Kilińskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/228/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8260
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Żymierskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/227/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji