ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8261
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
Nr aktu prawnego
XVIII/226/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8262
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/225/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8263
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 r
Nr aktu prawnego
XVIII/224/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8264
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVIII/223/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8265
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/222/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8266
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XVIII/221/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8267
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zamiany gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego na nieruchomości będące własnością osoby prawnej położone w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/220/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8268
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XVII/219/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8269
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XVII/218/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8270
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XVII/217/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji